Penttilän Perunatilan tarina

Penttilän Perunatila sijaitsee Kalajoen Pitkäsenkylässä, viisi kilometriä keskustasta Kalajoen yläjuoksulle päin. Tilamme pellot sijaitsevat muinaisella merenpohjalla, joka maaperänä sopii erinomaisesti perunanviljelyyn. Tilallamme on noin 200 hehtaaria viljelypinta-alaa ja pakkaamme perunaa ympäri vuoden. Perunatilamme kuuluu Suomen suurimpien ruokaperunatilojen joukkoon.Historiaa

Pitkäsenkylän peltoaukio on osa maakunnallisesti arvokasta kulttuurimaisemaa. Se on ehkä vanhinta viljelysmaisemaa Kalajokilaaksossa. Ensimmäiset tiedot alueen asutuksesta ovat vuodelta 1547, jolloin Pitkäsenkylässä oli seitsemän taloa. Yksi näistä taloista oli nimeltään Penttilä. Penttilän maatilalla on siis harjoitettu maanviljelyä jo satojen vuosien ajan.

Isoisämme Alpo Penttilä aloitti perunanviljelyn 60-luvulla, jolloin tilan talouskeskus sijaitsi vielä jokirannassa. Aluksi parin hehtaarin perunasato varastoitiin tilan päärakennuksen kellarissa. Maidontuotanto oli tilan päätuotantosuuntana aina 80-luvun lopulle saakka. Innostus perunanviljelyyn kasvoi kuitenkin nopeasti suuremmaksi. Vuonna 1987 tilalle rakennettiin ensimmäinen perunavarasto uudelle avaralle paikalle Pitkäsenkylän noin 1000 hehtaarin laajuisen peltoaukean reunaan. Nautakarjasta luovuttiin vuonna 1990, ja sen jälkeen perunantuotantoon ja pakkaamiseen on panostettu täysillä.Tilan kasvu ja kehitys

Tilan kasvu ja kehitys on ollut jatkuvaa, ja nykyisin perunatilamme kuuluu Suomen suurimpien ruokaperunatilojen joukkoon. Viime vuosina olemme kehittäneet erityisesti perunapakkaamon automaatiota. Viimeisin suuri perunavarasto rakennettiin kesällä 2011. Tuotantotiloja on nyt noin 8000 m², jossa on varastotiloja noin kymmenelle miljoonalle perunakilolle sekä ajanmukaiset pakkaus-, lähettämö-, sosiaali- ja toimistotilat.

Kaikki peltolohkomme sijaitsevat tilakeskuksen läheisyydessä, joka osaltaan parantaa perunantuotantomme taloudellisuutta sekä tehokkuutta. Viljelemme vuosittain noin kymmentä eri lajiketta, jonka lisäksi testaamme uusimpien lajikkeiden soveltuvuutta asiakkaidemme tarpeisiin. Lisäksi ostamme ruokaperunaa lähialueella viljeleviltä sopimustuottajiltamme muutamia miljoonia kiloja vuodessa. Kaikki pakkaamamme peruna on kotimaista ja laatusertifioitua. Perunaerät kokolajitellaan ja toimitetaan tukkuliikkeisiin erilaisiin kuluttajapakkauksiin pakattuna. Tuotannon sivujakeita toimitamme kuorimoille sekä perunateollisuuteen.Ympäristö ja Laatu

Panostamme toiminnassamme ympäristöystävällisyyteen, uusiutuvaan energiaan sekä materiaalien kierrätettävyyteen. Pakkaamme kaikki tuotteemme kierrätyskelpoisiin tai uusiokäytettäviin kartonki- tai muovipakkauksiin. Tilojen lämmitykseen on käytetty jo kymmenen vuoden ajan maalämpöä. Seuraavaksi suunnitelmissa on hankkia aurinkopaneelit, joiden avulla voidaan kasvattaa tilan energiaomavaraisuutta sekä lisätä uusiutuvan energian käyttöä.

Tavoitteenamme on tuottaa laadukasta, herkullista ruokaperunaa. Laadukkaan ja turvallisen tuotannon varmistavat päivittäinen laatutyö sekä vuosittaiset laatuauditoinnit. Pakkaamossa noudatamme Pakkaamon Laatutarha -laatujärjestelmää. Meillä on käytössä viranomaisen valvoma HACCP elintarviketurvallisuusjärjestelmä, jota kehitämme jatkuvasti.Lähteet: Arvokkaat maisema-alueet Pohjois-Pohjanmaalla, Pohjois-Pohjanmaan liitto